Kommunstyrelsen

1.6.2019 – 31.5.2021

Ordinarie Personlig Ersättare
Bernas Sven-Erik ordförande SFP Holmblad Lars-Erik
Ribacka Camilla I Viceordförande SFP Granlund Emma
Bjurbäck Jens II Viceordförande SFP Björkqvist Nicklas
Eklund Rosita medlem SFP Vesterback Tommy
Holm-Rosbäck Johan medlem SFP Gullblom Mona
Kronqvist Anna-Lena medlem SFP Wester-Bergman Katarina
Mannfolk Lars-Erik medlem SFP Mitts-Björkblom Sofia

Uppdaterad: 10.06.2019/SBB