Revisionsnämnden

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Ersättare
Bergström Roger ordförande SFP Kronholm Nina
Nordmyr Marcus viceordförande SFP Granlund Emma
Sebbas Kim medlem SFP Forsman Daniel
Vilén Maj-Britt medlem SFP Rosendahl Henrik
Åkersten Christina medlem SFP Hodzic Mirza