Bildningsväsendet

Bildningsväsendet

Martin Agneta, agneta.martin(at)malax.fi
Bildningsdirektör | | 050 4626 099

Blomqvist Birgitta, birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Barnomsorgsledare | 06-3479 146 | Telefontid: måndag-fredag 08.30 – 09.30

Korsnäs skola

Korsnäs Skola, korsnas.skola(at)korsnas.fi
Kyrkobyv. 126, 66200 Korsnäs | 050 3455 708

Thommy Bergström, thommy.bergstrom(at)korsnas.fi
Rektor, klasslärare åk 6 | 040 581 7796

Molpe skola

Molpe Skola, molpe.skola(at)korsnas.fi
Sjövägen 49, 66210 Molpe | 050 460 2337

Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl(at)korsnas.fi
Rektor | 050 574 3384

Taklax skola

Taklax skola, taklax.skola(at)korsnas.fi
Taklaxvägen 620, 66280 Taklax | 050 300 3094

Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl(at)korsnas.fi
Rektor | (06) 3476 670 | 050 527 2764

Korsnäs kommunbibliotek

Korsnäs kommunbibliotek, biblioteket(at)korsnas.fi
Silverbergsv. 9 PB5, 66200 Korsnäs | 06-3479 140

Bäckström Carola, carola.backstrom(at)korsnas.fi
Bibliotekschef | 06-3479 140

Fritid och idrott

Väglund Nora, nora(at)sou.fi
Fritidsledare | 040 180 5036

Lindholm Roger, roger.lindholm(at)korsnas.fi
Idrottsinstruktör | 06-3479 134 | 050 597 1946 | Telefontid: Torsdag-Fredag