Bibliotek-, kultur- och fritidssektionen

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Bergström Roger ordförande Hodzic Mirza
Kronholm Nina vice ordf. Mitts-Björkblom Sofia
Bosnjakovic Sanida medlem Vesterback Tommy
Häggdahl Simon medlem Fröding Jens
Wester-Bergman Katarina medlem Hodzic Saudina
Föredragande: Bäckström Carola

Korsnäs ungdomsråd 2017-2019

Ordinarie Ersättare
Amalia Kulp, ordförande Tobias Bergman
Nina Kronholm, viceordförande Lena Kronholm
Bosnjakovic Sanida Mann Matilda
Häggdahl Simon Häggdahl Richard
Höglund Angelica Höglund Robin
Föredragande: Karl-Gustav Byskata

 

 UPPDATERAD; 13.12.2017/SBB