Bibliotek-, kultur- och fritidssektionen

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionen 2013 – 2016

Ordinarie Titel Ersättare
Mitts-Björkholm Sofia ordförande Juthborg Johanna
Hodzic Saudina vice ordf. Wester-Bergman Katarina
Michelsson René medlem Jens Fröding
Östman Kraiwit medlem Granqvist Mats
Höglund Britt-Marie medlem Höglund Kent
Föredragande: Bäckström Carola

Korsnäs ungdomsråd 2015-2016

Ordinarie Ersättare
Kulp Amalia Matkoski Emelie
Kronholm Nina Mannfolk Jan
Lindholm Jesper Söderholm Ida
Höglund Angelica Höglund Robin
Östman Kraiwit Sanida Bosnjakovic
Föredragande: Petra Sundholm

 

Uppdaterad 04.08.2015/SBB