Bibliotek-, kultur- och fritidssektionen

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Bergström Roger ordförande Hodzic Mirza
Kronholm Nina vice ordf. Hodzic Saudina
Bosnjakovic Sanida medlem Jens Fröding
Häggdahl Simon medlem Vesterback Tommy
Wester-Bergman Katarina medlem Mitts-Björkblom Sofia
Föredragande: Bäckström Carola

Korsnäs ungdomsråd 2015-2016

Ordinarie Ersättare
Kulp Amalia Matkoski Emelie
Kronholm Nina Mannfolk Jan
Lindholm Jesper Söderholm Ida
Höglund Angelica Höglund Robin
Östman Kraiwit Sanida Bosnjakovic
Föredragande: Petra Sundholm