Bibliotek-, kultur- och fritidssektionen

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Bergström Roger ordförande Hodzic Mirza
Kronholm Nina vice ordf. Hodzic Saudina
Bosnjakovic Sanida medlem Jens Fröding
Häggdahl Simon medlem Vesterback Tommy
Wester-Bergman Katarina medlem Mitts-Björkblom Sofia
Föredragande: Bäckström Carola

Korsnäs ungdomsråd 2017-2019

Ordinarie Ersättare
Amalia Kulp, ordförande Tobias Bergman
Nina Kronholm, viceordförande Lena Kronholm
Simon Häggdahl Richard Häggdahl
Angelica Höglund Robin Höglund
Sanida Bosnjakovic Matilda Mann
Föredragande: Petra Sundholm