Bildningsnämnden i Korsnäs

Ordinarie Titel Ersättare
Stenlund Ulf ordförande Katarina Holmqvist
Sandholm Angelica vice ordf. Björkqvist Niklas
Rönnholm Camilla medlem Sjölund Anna
Berglund Yvonne medlem Bergfolk Christian
Bernas Jan medlem Lagerström Sven-Johan
Svartgrund Annica medlem Hansson Thomas
Reinilä Köpi medlem Smedback Therese
Bernas Sven-Erik kst-ordförande
Ribacka Camilla kst-representant

 

Uppdaterad 04.08.2015/SBB