Bildningsnämnden i Korsnäs

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Backgren-Holm Linda ordförande Häggdahl Mikael
Mitts-Björkblom Sofia vice ordf. Kronholm Nina
Björkqvist Niclas medlem Granås Anna
Grangärd Jonna medlem Vesterback Tommy
Hodzic Mirza medlem Karlsson Conny
Rönnholm Camilla medlem Sjölund Anna
Sebbas Kim medlem Berglund Yvonne

 

Uppdaterad 29.11.2017/SBB