Äldre- och handikapprådet i Korsnäs

Ordinarie Titel Ersättare
Haga Maggie ordförande Mannfolk Christina
Österbro Stina vice ordf. Ståhl Alef
Lassas Per-Ole medlem Nyfors Britta A.
Högnäs Siv medlem Foxell Boris
Häggblom Håkan medlem Westerlund Paul

Äldrerådet har som uppgift att

Följa med den äldre befolkningens behov och ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor.
Bevaka att viktiga frågor för den äldre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.
Befrämja de äldres jämlika deltagande i olika verksamheter så som socialservice, hälsovård, kultur och fritid samt andra kommunala tjänster och grundservice.