Äldre- och handikapprådet i Korsnäs

01.06.2017 – 31.05.2019

Ordinarie Titel Ersättare
Haga Maggie medlem Vägar Marita
Häggblom Håkan medlem Ståhl Alef
Högnäs Siv medlem Foxell Boris
Lassas Per-Ole medlem Nyfors Britta A.
Sjöstrand Kerstin medlem Mannfolk Christina
 Björkman Johanna  sekreterare

Äldrerådet har som uppgift att

Följa med den äldre befolkningens behov och ta initiativ till och göra framställningar samt avge utlåtanden och rekommendationer i äldreomsorgsfrågor.
Bevaka att viktiga frågor för den äldre befolkningen beaktas i alla organs verksamhet och att deras sakkunskap förmedlas till dessa organ.
Befrämja de äldres jämlika deltagande i olika verksamheter så som socialservice, hälsovård, kultur och fritid samt andra kommunala tjänster och grundservice.