Vård- och omsorgsnämnden

01.06.2017 – 31.05.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Holmkvist Katarina ordförande Prost Liselott
Mannfolk Lars-Erik vice ordf. Helenelund Bo
Juthborg Johanna medlem Granholm Deseré
Michelsson René medlem Gullblom Mona
Nordmyr Mikael KA medlem Fant Kenneth
Sjölund Anna medlem Hammar Maria
Vikberg Britta medlem Rosendahl Henrik
Mannfolk Lars-Erik kst-repr. 2019-21
Bernas Sven-Erik kst-ordf.