Vård- och omsorgsnämnden

Ordinarie Titel Ersättare
Holmqvist Katarina ordförande Prost Liselott
Mannfolk Lars-Erik vice ordf. Helenelund Bo
Back Minna medlem Vikberg Britta
Sjölund Anna medlem Hammar Maria
Mitts-Björkblom Sofia medlem Granholm Desere
Nordmyr KA Mikael medlem Rönnqvist Holger
Nylund Karl-Erik medlem Eriksson Björn
Holmqvist Katarina kst-repr.
Bernas Sven-Erik kst-ordf.