Tekniska verket

Kontaktuppgifter till tekniska kansliet

Växel: +358 (0)6 3479 111
Telefon till tekniska kansliet: +358 (0)6 3479 136
Fax: +358 (0)6 3479 190
E-post: info@korsnas.fi
E-post til personal: fornamn.efternamn@korsnas.fi

Granås Ulf, ulf.granas@korsnas.fi
Teknisk chef | 06-3479 130 | 050 5910 056 | Telefontid: 08.30 – 09.30

Råholm Susanna, susanna.raholm@korsnas.fi
Fastighetsbyggmästare| 06-3479 129 | 050 5506 267

Rögård Camilla, camilla.rogard@korsnas.fi
Kanslisekreterare| 06-3479 136

Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman@korsnas.fi
Kanslist| 06-3479 127

Westerback Roland,
Vattenverksskötare| 050 505 6857

Meris Teamwork,
Gårdskarltjänster till kommungården, Lärknäs m.fl. | 040 742 6390

Mirzas jobbservice,
Gårdskarltjänster till Kyrkoby skola, Bredblick, Kottebo m.fl. | 040 962 5254