Tekniska nämnden

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Wester Håkan ordförande Krook Gunilla
Rosendahl Henrik vice ordf. Björkqvist Niclas
Granlund Emma medlem Svartgrund Johan
Holm-Rosbäck Johan medlem Östberg Jonas
Kammonen Heidi medlem Vesterback Agneta
Nylund Marina medlem Gullblom Mona
Stenbäck Ronny medlem Nordmyr Mikael KA