Tekniska nämnden

Ordinarie Titel Ersättare
Wester Håkan ordförande Wester Mona
Rosendahl Henrik vice ordf. Eklund Rosita
Nygrund Max medlem Holming Måns
Svartgrund Johan medlem Udd Anders
Ravald Annika medlem Fröding Anna
Vesterback Agneta medlem Nordmyr Mikael KA
Nylund Marina medlem Nylund Åke-Sören
Backholm Roger kst-representant