Tekniska nämnden

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Wester Håkan ordförande Kronqvist Anna-Lena
Rosendahl Henrik vice ordf. Björkqvist Niclas
Granlund Emma medlem Gullblom Mona
Holm-Rosbäck Johan medlem Nordmyr Mikael KA
Kammonen Heidi medlem Svartgrund Johan
Nylund Marina medlem Vesterback Agneta
Stenbäck Ronny medlem Östberg Jonas

Uppdaterad; 30.11.2017/SBB