Tillsynsnämnden

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Holmblad Lars-Erik ordförande Östling Johan
Rosbäck Maj-Britt vice ordf. Mannfolk Barbro
Bernas Jan medlem Nylund Marina
Hansson Petra medlem Svartgrund Johan
Kammonen Antti medlem Nordlund Mats
Vesterlund Alf medlem Bjurbäck Anette
Wester-Bergman Katarina medlem Åkersten Jan-Erik