Tillsynsnämnden

Ordinarie Titel Ersättare
Holmblad Lars-Erik ordförande Blomqvist Marit
Mannfolk Barbro vice ordf. Lågas Jens
Åkersten Jan-Erik medlem Nylund Marina
Rosbäck Maj-Britt medlem Ravald Ulf
Bernas Jan medlem Sandvik Annastina
Vesterlund Alf medlem Bjurbäck Anette
Hansson Petra medlem Svartgrund Johan
Bernas Sven-Erik kst-ordförande
Backholm Roger kst-representant