Tillsynsnämnden

1.6.2017 – 31.5.2021

Ordinarie Titel Ersättare
Holmblad Lars-Erik ordförande Östling Johan
Rosbäck Maj-Britt vice ordf. Mannfolk Barbro
Bernas Jan medlem Åkersten Jan-Erik
Hansson Petra medlem Nordlund Mats
Kammonen Antti medlem Nylund Marina
Vesterlund Alf medlem Bjurbäck Anette
Wester-Bergman Katarina medlem Svartgrund Johan