Blanketter och registerförteckningar

Blanketter

Begäran om granskning av uppgifter ska göras skriftligt till den registeransvariga. Begäran om granskning går inte att göra per telefon. Personens identitet kontrolleras före uppgifter utlämnas. Uppgifter ges ut av person som utsetts av den som gjort beslut i ärendet.

Yrkande om rättelse av uppgifter ska göras skriftligt till den registeransvariga. I begäran ska man specificera vilka uppgifter man yrkar att ska rättas och på vilken grund. Rättelsen utförs utan dröjsmål.

Begäran om kontroll av registeruppgifter

Yrkande på rättelse av registeruppgifter


Registerförteckningar

Korsnäs kommun

Tekniska verket och tillsynsnämnden

Bildningsväsendet

Bibliotek- kultur och fritid

Socialväsendet och äldreomsorgen