Rapporter

Slutrapporterna för den särskilda kommunindelnigsutredningen för Vasa området 2014

Alla slutrapporter i fullständig form i januari.

Kommunindelningsutredarna: Jan-Erik Enestam och Ossi Repo

Förslaget

Samgångsavtal

Utredningsdelen