Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter avdelningsvis

Kommunfullmäktige

Nordmyr Marcus, marcus.nordmyr(at)gmail.com
Kommunfullmäktiges ordförande | 050-5206180

Kommunstyrelsen

Bernas Sven-Erik, svenerik.bernas(at)gmail.com
Kommunstyrelsens ordförande | 0500 268 741

Kommundirektör

Christina Båssar, christina.bassar(at)korsnas.fi
Kommundirektör | 046-9229 495

Förvaltnings- och ekonomiavdelning

Westerdahl Caroline, caroline.westerdahl(at)korsnas.fi
Ekonomichef | 050 5317 188
Hartvik-Matkoski Sabina, sabina.hartvik-matkoski(at)korsnas.fi
Löneräknare | 06-3479 138
Höglund Britt-Marie, britt-marie.hoglund(at)korsnas.fi
Byråsekreterare | Tel. 06-3479 128
Söderholm Minna, minna.soderholm(at)korsnas.fi
Bokförare / kanslist | Tel. 06-3479 121
Båskman Sol-Britt, sol-britt.baskman(at)korsnas.fi
Vik. kanslist | Tel. 06-3479 123
Träsklund Annika, annika.trasklund(at)korsnas.fi
Huvudbokförare | Tel. 06-3479 144
Dataskyddsombud, minna.soderholm(at)korsnas.fi
Dataskyddsombud | 06-3479 121

Näringsliv- och landsbygdsfrågor

Bengsén Christina, christina.bengsen(at)kfem.fi
Landsbygdssekreterare | Tel. 06-3479 137
Blom Leif, leif.blom@(at)fem.fi
Pälsdjurskonsulent | 06-3479 137 | 050 3361 566
Nydahl Kjell, kjell.nydahl(at)vasek.fi
Företagsombudsman | 050 3682 686

Samservice

FPA samservice, info(at)korsnas.fi
Kommunens växel | 06-3479 111
Konsumentrådgivning,
Magistraten i Vasa | 029 553 6902 | Telefontid: måndag-fredag 09.00-15.00
Ekonomi- och skuldrådgivning,
Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå,Vasa | 029 5661294 | 050 4720384 |

Socialväsendet

Westberg Carina, carina.westberg(at)korsnas.fi
Socialchef | 06-3479 125 | Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00
Svanström Melinda, melinda.svanstrom(at)korsnas.fi
Vik. socialarbetare | 06-3479 147 | Telefontid: måndag-tors 08.30 – 09.30
Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Kanslist/Socialkansliet| 06-3479 134, Måndag-Onsdag fm
Westerlund Marina, marina.westerlund(at)korsnas.fi
Äldreomsorgsledare | 050-5529621
Juthborg Johanna , johanna.juthborg(at)korsnas.fi
Enhetsledare-Annahemmet | 050-598 7010
Yrjans Benita, benita.yrjans(at)korsnas.fi
Rehabiliteringshandledare | 050-3437822
Juthborg Johanna, johanna.juthborg(at)korsnas.fi
Enhetsledare- Lärknäs | 050-5987010 /
Vesterback Vivan, vivan.vesterback(at)korsnas.fi
Hemserviceledare | 050-3714501
Stenbacka Maria, maria.stenbacka(at)korsnas.fi
Vik.socialhandledare/familjearbetare | 050 3297 564

Kust-Österbottens samkommun

Marica Stolpe, marica.stolpe(at)korsholm.fi
Miljö- och hälsoinspektör, miljöärenden | 044-7277995
Pellas Marcella, miljoenheten(at)korsholm.fi
Miljö- och hälsoinspektör | 06-3477 323 050 336 9860
Skog Sofia,
Veterinär | 050-3381144 måndag-torsdag (telefontid 8-9)
Schreibmaier Liisa,
Veterinär | 0400-261667 fredagar (telefontid 8-9)
Jourhavande veterinär,
tel. 0600-399199 vardagar kl 16-08 samt på helger
Lind Britt, britt.lind(a)kfem.fi
Minnesskötare 0406764992
Rönnlund-Nygård Anette anette.ronnlund(@)kfem.fi
Missbrukskordinator/Familjeterapeut 040-6487010

Bildningsväsendet

Martin Agneta, agneta.martin(at)malax.fi
Bildningsdirektör | 050 4626 099
Blomqvist Birgitta, birgitta.blomqvist(at)korsnas.fi
Barnomsorgsledare | 06-3479 146 | Telefontid: måndag-fredag 08.30 – 09.30

Korsnäs skola

Korsnäs Skola, korsnas.skola(at)korsnas.fi
Kyrkobyv. 126, 66200 Korsnäs | 06-3641 055 | 050 3455 708
Thommy Bergström, thommy.bergstrom(at)korsnas.fi
Rektor | 040 581 7796

Molpe skola

Molpe Skola, molpe.skola(at)korsnas.fi
Sjövägen 49, 66210 Molpe | 050 460 233
Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl(at)korsnas.fi
Rektor | 050 574 3384

Taklax skola

Taklax skola, taklax.skola(at)korsnas.fi
Taklaxvägen 620, 66280 Taklax | 050 300 3094
Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl(at)korsnas.fi
Rektor | 050 574 3384

Korsnäs kommunbibliotek

Korsnäs kommunbibliotek, biblioteket(at)korsnas.fi
Silverbergsvägen 9, 66200 Korsnäs
Bäckström Carola, carola.backstrom(at)korsnas.fi
Bibliotekschef | 06-3479 140

Fritid och idrott

Väglund Nora nora(at)sou.fi
Fritidsledare | 040 180 5036
Lindholm Roger, roger.lindholm(at)korsnas.fi
Idrottsinstruktör | 06-3479 134 | 050 597 1946 | Telefontid: Torsdag-Fredag

Österbottens räddningsverk

Enqvist Kaj, kaj.enqvist(at)vaasa.fi
Kretsbrandchef | 06-224 3568 | 040 561 5106
Hannus Daniel, daniel.hannus(at)vaasa.fi
Brandförman, Korsnäs | 040 661 5145

Tekniska verket

Granås Ulf, ulf.granas(at)korsnas.fi
Teknisk chef | 06-3479 130 | 050 5910 056 | Telefontid: 08.30 – 09.30
Råholm Susanna, susanna.raholm(at)korsnas.fi
Fastighetsbyggmästare | 06-3479 129 | 050 5506 267
Rögård Camilla, camilla.rogard(at)korsnas.fi
Kanslisekreterare | 06-3479 136
Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman(at)korsnas.fi
Kanslist | 06-3479 127
Westerback Roland, roland.westerback(at)korsnas.fi
Vattenverksskötare | 050 5056 857
Meris Teamwork,
Gårdskarltjänster till kommungården, Lärknäs m.fl. | 040 742 6390
Mirzas jobbservice,
Gårdskarltjänster till Kyrkoby skola, Bredblick, Kottebo m.fl. | 040 962 5254

Miljövårdsväsendet

Granqvist Johnny, johnny.granqvist(at)korsnas.fi
Byggnadsinspektör | 06-3479 131 | 050 3694 007
Marica Stolpe,
Miljö-och hälsoinspektör | 044 7277995
(Miljövårdsverksamheten sköts fr.o.m 1.4.2017 såsom köptjänst av Västkustens miljöenhet)