Kontaktuppgifter

Snabblänkar till kontaktuppgifter..

Kommunfullmäktige

Nordmyr Marcus, marcus.nordmyr@gmail.com
Kommunfullmäktiges ordförande | 050-5206180

Kommunstyrelsen

Bernas Sven-Erik, svenerik.bernas@gmail.com
Kommunstyrelsens ordförande | +358 500 268 741

Kommundirektör

Christina Båssar, christina.bassar@korsnas.fi
Kommundirektör | 046-9229 495

Förvaltnings- och ekonomiavdelning

Caroline Westerdahl, caroline.westerdahl@korsnas.fi
Ekonomichef | +358 50 5317 188

Hartvik-Matkoski Sabina, sabina.hartvik-matkoski@korsnas.fi
Löneräknare | 06-3479 138

Höglund Britt-Marie, britt-marie.hoglund@korsnas.fi
Byråsekreterare | Tel. 06-3479 128

Söderholm Minna, minna.soderholm@korsnas.fi
Vik.bokförare / kanslist | Tel. 06-3479 121

Båskman Sol-Britt, sol-britt.baskman@korsnas.fi
Kanslist | Tel. 06-3479 123

Törnroos Stig, stig.tornroos@korsnas.fi
Huvudbokförare | Tel. 06-3479 144

Näringsliv- och landsbygdsfrågor

Bengsén Christina, christina.bengsen@kfem.fi
Landsbygdssekreterare | Tel. 06-3479 137

Blom Leif, leif.blom@kfem.fi
Pälsdjurskonsulent | 06-3479 137 | 050 3361 566

Nydahl Kjell, kjell.nydahl@vasek.fi
Företagsombudsman | 050 3682 686

Samservice

FPA samservice, info@korsnas.fi
Kommunens växel | 06-3479 111

Konsumentrådgivning,
Magistraten i Vasa | 029 553 6902 | Telefontid: måndag-fredag 09.00-15.00

Ekonomi- och skuldrådgivning,
Vasa stad | 06-325 3515 | 06-325 3516 | Telefontid: måndag-fredag 13.00-16.00

Socialväsendet

Westberg Carina, carina.westberg@korsnas.fi
Socialchef | 06-3479 125 | Telefontid: måndag-fredag 09.00 – 10.00

Tuure Lena-Maria, lena-maria.tuure@korsnas.fi
t.f Socialarbetare | 06-3479 147 | Telefontid: måndag-tors 08.30 – 09.30

Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman@korsnas.fi
Kanslist/Socialkansliet | 06-3479 133, Måndag-Onsdag fm

Till-Norrdahl Ingegärd, ingegard.till-norrdahl@korsnas.fi
Förest. Annahemmet | 050-4477969

Wikström Yvonne, larknas.ssk@korsnas.fi
Ansv. sjukskötare Lärknäs | 050 421 0980

Svahn Johanna, johanna.svahn@korsnas.fi
Rehabiliteringshandledare | 050-3437822

Gädda Ann-Louise, ann-louise.gadda@korsnas.fi
Förest. Lärknäs | 050-5987010

Vesterback Vivan, vivan.vesterback@korsnas.fi
Hemserviceledare | 050-3714501

Heikkilä-Nordmyr Anneli, larknas.kok@korsnas.fi
Husmor | 050-3848540

 

Kust-Österbottens samkommun

Westerlund Nancy, nancy.westerlund@kfem.fi
Minneskötare | 040-6764992

Anette Rönnlund, anette.ronnlund@kfem.fi
Leg.Psykoterapeut/Fam.ter. | 040-6487010/Mån-Tis

Honga Berit, berit.makela(at)pohjanmaancancer.fi
Palliativ sjukskötare | 050-5920668

 

Västkustens miljöenhet

Pellas Marcella, miljoenheten@korsholm.fi
Miljö- och hälsoinspektör | 06-3477 323 050 336 9860

Skog Sofia,
Veterinär | (06) 365 1103 | ons-fre | (Telefontid 8-9)

Schreibmaier Liisa,
Veterinär | må-ti (06) 366 1002 (telefontid 8-9) | 050 338 1144 (övrig tjänstetid fram till 16) | 0400 261 667 (övrig tjänstetid fram till 16)

Bildningsväsendet

Martin Agneta, agneta.martin@malax.fi
Bildningsdirektör | 06-3477 351 | 050 4626 099

Blomqvist Birgitta, birgitta.blomqvist@korsnas.fi
Barnomsorgsledare | 06-3479 146 | Telefontid: måndag-fredag 08.30 – 09.30

Korsnäs skola

Korsnäs Skola, korsnas.skola@korsnas.fi
Kyrkobyv. 126, 66200 Korsnäs | 06-3641 055 | 050 3455 708

Thommy Bergström, thommy.bergstrom@korsnas.fi
Rektor, klasslärare åk 6 | 050 3455 708

Molpe skola

Molpe Skola, molpe.skola@korsnas.fi
Sjövägen 49, 66210 Molpe | 06-3476 670 | Köket: 050 345 6454

Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl@korsnas.fi
Rektor | (06) 3476 670 | 050 527 2764

Taklax skola

Häggdahl Jan-Henrik, jan-henrik.haggdahl@korsnas.fi
Rektor | (06) 3476 670 | 050 527 2764

Taklax skola, taklax.skola@korsnas.fi
Taklaxv. 620, 66280 Taklax | 050 300 3094

 

Korsnäs kommunbibliotek

Korsnäs kommunbibliotek, biblioteket@korsnas.fi
Silverbergsv. 9 PB5, 66200 Korsnäs | 06-3479 140

Bäckström Carola, carola.backstrom@korsnas.fi
Bibliotekschef | 06-3479 140

Fritid och idrott

Sundholm Petra, petra@sou.fi
Fritidsledare | 045 8764 838

Lindholm Roger, roger.lindholm@korsnas.fi
Idrottsinstruktör | 06-3479 134 | 050 597 1946 | Telefontid: Torsdag-Fredag

Österbottens räddningsverk

Enqvist Kaj, kaj.enqvist@vaasa.fi
Kretsbrandchef | 06-224 3568 | 040 561 5106

Hannus Daniel, daniel.hannus@vaasa.fi
Brandförman, Korsnäs | 040 661 5145

Tekniska verket

Mirzas Jobbservice,
Gårdskarltjänster till Kyrkoby skola, Bredblick, Kottebo m.fl. | 040 962 5254

Granås Ulf, ulf.granas@korsnas.fi
Teknisk chef | 06-3479 130 | 050 5910 056 | Telefontid: 08.30 - 09.30

Råholm Susanna, susanna.raholm@korsnas.fi
Fastighetsbyggmästare | 06-3479 129 | 050 5506 267

Kronqvist Anna-Lena, anna-lena.kronqvist@korsnas.fi
Kanslisekreterare | 06-3479 136

Wester-Bergman Katarina, katarina.wester-bergman@korsnas.fi
Kanslist | 06-3479 127

Nordmyr Per-Erik,
Vattenverksskötare | 0500 260 845

Meris Teamwork,
Gårdskarltjänster till kommungården, Lärknäs m.fl. | 040 742 6390

Miljövårdsväsendet

Granqvist Johnny, johnny.granqvist@korsnas.fi
Byggnadsinspektör / Miljövårdssekreterare | 06-3479 131 | 050 3694 007