Kungörelse; Korsnäs Kyrkoby Detaljplan

Kommunfullmäktige i Korsnäs har den 11.2.2019 godkänt Detaljplanen för Korsnäs Kyrkoby. Beslutet har vunnit laga kraft. Planen träder i kraft då beslutet har kungjorts.

Korsnäs den 27 mars 2019
Kommunstyrelsen