Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens föredragningslista 14.3. kl 17 i Kommunbiblioteket

  1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet
  2. Protokolljustering
  3. Godkännande av föredragningslistan
  4. Sektionens sammanträden 2019
  5. Godkänna dispositionsplan för biblioteks-, kultur- och fritidssektionen
  6. Verksamhetsberättelse för sektionen
  7. Lediganslå verksamhets- och driftsbidrag
  8. Ungdomsportalen Decibel
  9. Byte av bibliotekssystem, Korsnäs kommunbibliotek
  10. Delgivningar

Korsnäs 7.3. 2019 Roger Bergström ordförande