Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll fr 14. 3.

Protokoll fört på sektionens sammanträde 14.3

1. Sammanträdets laglighet och beslutförhet

2. Protokolljustering

3. Godkänna föredragningslistan

4. Sektionens sammanträden 2019

5. Godkänna dispositionsplan

6. Verksamhetsberättelse

7. Lediganslå verksamhets- och driftsbidrag

8. Ungdomsportalen Decibel

9. Byte av bibliotekssystem, Korsnäs kommunbibliotek

10. Delgivningar

11. Arbetsgrupp för projekt inom idrotts-, ungdoms- och fritidsverksamhet

 

Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll från sammanträdet 14.3. finns nu

till påseende i biblioteket och på kommunens webbsida under protokoll.

21. 3.2019

Bibliotekschefen