Kungörelse: Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens protokoll

Protokollet till påseende i biblioteket under öppethållningstid.