Kungörelse: Bildningsnämndens protokoll 28.11.2017

BILDNINGSNÄMNDEN  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde 28.11.2017

 

BILDN § 40        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 41        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 42        BILDNINGSVÄSENDET, Skolskjuts Harrström-Taklax

BILDN § 43        BILDNINGSVÄSENDET, Läs- och lovtider 2018-19

BILDN § 44        BILDNINGSVÄSENDET, Anmälningsärenden

BILDN § 45        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om befrielse

BILDN § 46        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om nedsatt arbetstid

BILDN § 47        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om befrielse

BILDN § 48        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Barnskötarbefattning till barnträdgårdslärarbefattning, lediganslås

BILDN § 49        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anhållan om befrielse

BILDN § 50        EKONOMI, Timbaserad avgift inom småbarnspedagogiken

BILDN § 51        BARNOMSORG, Delgivningsärenden