Kungörelse: Bildningsnämndens protokoll 8.5.2018

BILDNINGSNÄMNDEN  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 8.5.2018

 

BILDN § 19        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 20        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 21        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Eftisledare

BILDN § 22        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Barnskötare heltid

BILDN § 23        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av barnträdgårdslärare

BILDN § 24        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av barnträdgårdslärare

BILDN § 25        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av barnskötare

BILDN § 26        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av kock

BILDN § 27        BARNOMSORG, Klientavgifter inom småbarnspedagogiken indexjustering från 1.8.2018

BILDN § 28        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av förskollärare

BILDN § 29        BILDNINGSVÄSENDET, Anställande/placering av skolgångsbiträden läsåret 2018-2019

BILDN § 30        BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om ökad resurs inför läsåret 2018-2019

BILDN § 31        EKONOMI, Införskaffande av läsplattor