Kungörelse: Finnhamn detaljplan i Molpe by

Finnhamn detaljplan iMolpe by

Kommunfullmäktige i Korsnäs har 20.3.2017 godkänt Finnhamn Detaljplan.

Beslutet har vunnit laga kraft. Planen träder i kraft då beslutet har kungjorts.

 

Korsnäs den 18 maj 2017

Kommunstyrelsen