Kungörelse; Föredragningslista för kommunstyrelsens möte 06.11.2017

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs måndagen 6.11.2017 kl. 18.30  för att behandla följande ärenden:

 

KST § 276           EKONOMI, Inkomstskatteprocenten 2018

KST § 277           EKONOMI, Fastighetsskatteprocentsatserna 2018

KST § 278           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Semesterpenning i ledig tid år 2018

KST § 279           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Motionsverksamhet 2018

KST § 280           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund

KST § 281           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 282           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017

KST § 283           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 20

 

Protokollet hålls till allmänt påseende  13.11.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs den 02.11.2017

 

Sven-Erik Bernas

Kommunstyrelsens ordförande