Kungörelse: föredragningslista till Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde 15.5. kl. 17

Kungörelse/kallelse

Kallade till mötet

Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Protokolljustering

Godkännande av föredragningslistan

Fördelning av verksamhetsbidrag till idrottsföreningar

Fördelning av verksamhetsbidrag till ungdomsföreningar

Fördelning av driftsbidrag till ungdomsföreningar

Fördelning av bidrag för museiverksamhet

Fördelning av bidrag för kulturverksamhet

Delgivningar