Kungörelse: Föredragningslista till biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde 16.10.

Kallelse till BKFS sammanträde 16.10 kl 17 i Kommunbiblioteket

BKFS § 21 Budgetförslag 2019 och ekonomiplan 2020 och 2021

BKFS § 22 Bokbussens tidtabell, ändring

BKFS § 23 Delgivningar

Korsnäs 10.10. 2018

Roger Bergström ordförande