Kungörelse; Föredragningslista till bildningsnämndens möte 8.5.2018

KUNGÖRELSE/MÖTESKALLELSE

Bildningsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kottebo daghem i Korsnäs tisdagen 8.5.2018 kl. 18.00  för att behandla följande ärenden:

 

BILDN § 19        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 20        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 21        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Eftisledare

BILDN § 22        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Barnskötare heltid

BILDN § 23        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av barnträdgårdslärare

BILDN § 24        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av barnträdgårdslärare

BILDN § 25        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av barnskötare

BILDN § 26        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av kock

BILDN § 27        BARNOMSORG, Klientavgifter inom småbarnspedagogiken indexjustering från 1.8.2018

BILDN § 28        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställning av förskollärare

BILDN § 29        BILDNINGSVÄSENDET, Anställande/placering av skolgångsbiträden läsåret 2018-2019

BILDN § 30        BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om ökad resurs inför läsåret 2018-2019

BILDN § 31        EKONOMI, Införskaffande av läsplattor

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 15.5.2018 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Malax 3.5.2018

 

Linda Backgren-Holm

 

Linda Backgren-Holm

Bildningsnämndens ordförande