Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 21.05.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i Korsnäs kyrkby tisdagen 21.5.2019 kl. 17.15 för att behandla följande ärenden:

CVALN § 19      ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 20      ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 21      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 22      VAL, EU-val 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar

CVALN § 23      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 27.5.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs 15.5.2019

Jens Juthström

 

Jens Juthström

Centralvalnämndens ordförande