Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 24.05.2019

KUNGÖRELSE/KALLESLE

Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i Korsnäs kyrkby fredagen 24.5.2019 kl. 17.15 för att behandla följande ärenden:

CVALN § 24      ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 25      ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 26      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 27      VAL, EU-val 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar

CVALN § 28      VAL, EU-val 2019 – material till valnämnderna

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 27.5.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs 15.5.2019

 

Jens Juthström

 

Jens Juthström

Centralvalnämndens ordförande