Kungörelse: Föredragningslista till Centralvalnämndens möte 5.2.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i Korsnäs kyrkby tisdagen 5.2.2019 kl. 17.15  för att behandla följande ärenden:

§ Ärende

CVALN § 1 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
CVALN § 2 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
CVALN § 3 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
CVALN § 4 VAL, Riksdags- och EU-val 2019, kungörelser
CVALN § 5 VAL, Riksdags- samt EU-val 2019, förhandsröstningens öppethållning samt personal
CVALN § 6 VAL, Riksdags- och EU-val 2019, små röstningsområden
CVALN § 7 VAL, Riksdags- och EU-val 2019, preliminär mötestidtabell

Protokollet hålls till allmänt påseende 12.2.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs 29.1.2019

Jens Juthström

Jens Juthström
Centralvalnämndens ordförande

Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 5.2.2019

Kungörelse/Kallelse

 

Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i  Korsnäs kyrkby tisdagen 5.2.2019 kl. 17.15  för att behandla följande ärenden:

 

CVALN § 1        ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 2        ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 3        ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 4        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, kungörelser

CVALN § 5        VAL, Riksdags- samt EU-val 2019, förhandsröstningens öppethållning samt personal

CVALN § 6        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, små röstningsområden

CVALN § 7        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, preliminär mötestidtabell

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 12.2.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs 29.1.2019

Jens Juthström

Centralvalnämndens ordförande