Kungörelse: Föredragningslista till centralvalnämndens möte 12.4.2019

 

KUNGÖRELSE/KALLELSE

 

Centralvalnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens kafferum i Korsnäs kyrkoby fredagen 12.4.2019 kl. 17.15  för att behandla följande ärenden:

 

CVALN § 13      ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 14      ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 15      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 16      VAL, Riksdagsval 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar

CVALN § 17      VAL, Riksdagsval 2019 – material till valnämnderna

CVALN § 18      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 16.4.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs 3.4.2019

 

Jens Juthström

 

Jens Juthström

Centralvalnämndens ordförande