Kungörelse: Förslag till vägnamn på finska

Kommunfullmäktige i Korsnäs har den 11.2.2019 godkänt förslagen till vägnamn på finska. Beslutet har vunnit
laga kraft. Vägnamnen träder i kraft då beslutet har kungjorts.

 

Korsnäs den 16 april 2019

Kommunstyrelsen