KUNGÖRELSE: Förslag till vägnamn på finska

Förslag till vägnamn på finska

 

Kommunstyrelsen i Korsnäs har den 22.1.2018 beslutat om att framlägga  förslaget till vägnamn på finska  till påseende under tiden 6.2-8.3.2018 på kommunkansliet samt på kommunens hemsida.

Skriftliga anmärkningar bör inlämnas senast 8.3.2018 kl. 16.00 till kommunkansliet.

 

Korsnäs 5.2.2018

Kommunstyrelsen

Finska vägnamn, uppdaterad version