Kungörelse: Kallelse till revisionsnämndens möte 16.01.2019

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs kyrkby onsdagen 16.1.2019 kl. 14.00  för att behandla följande ärenden:

Besök på Buketten kl. 14.00, adress Skylvägen 2.

 

REVN § 1           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

REVN § 2           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

REVN § 3           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

REVN § 4           REVISION, Utvärdering – vård- och omsorgsnämnden

REVN § 5           REVISION, Uppföljning av protokoll 2018

REVN § 6           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 23.1.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs 9.1.2019

 

Roger Bergström

Roger Bergström

Revisionsnämndens ordförande