Kungörelse; Kallelse till revisionsnämndens möte 19.4.2017

KUNGÖRELSE/KALLELSE

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungårdens sessionssal i Korsnäs kyrkby onsdagen 19.4.2017 kl. 14.00 för att behandla följande ärenden:

§ Ärende

REVN § 9 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
REVN § 10 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
REVN § 11 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
REVN § 12 EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2016, Korsnäs kommun
REVN § 13 REVISION, Delgivningar 2017
REVN § 14 REVISION, Utvärderingsberättelse 2016
REVN § 15 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionssamfund för åren 2017-2018

Protokollet hålls till allmänt påseende 11.5.2017 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

Korsnäs 12.4.2017

Roger Bergström

Roger Bergström
Revisionsnämndens ordförande