KUNGÖRELSE: Kallelse till Tekniska nämndens möte 24.5.2017

 

kungörelse/kallelse

 

Tekniska nämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som hålls i Kommungården, kafferummet i  Korsnäs kyrkby onsdagen 24.5.2017 kl.  18.00  för att behandla följande ärenden:

 

  • Ärende

 

TN § 43               Sammanträdets laglighet och beslutförhet

TN § 44               Protokolljustering

TN § 45               Godkännande av föredragningslistan

TN § 46               Fastighetsskötseln vid Kommungården, Lärknäs m.fl., upphandling

TN § 47               Skyltar vid Restaurang Stenbrytaren, godkännande

TN § 48               Jaktarrendeavtal för lägenhet Lisasgrynnan 17:41 och Mobacken 2:84, Korsnäs Jaktförening r.f.

TN § 49               Sjötået och Havsviken i Harrström, anhållan om vägförättning

TN § 50               Vattenverksskötaren, lediganslående av befattning

TN § 51               Kurser, val av deltagare

TN § 52               Delgivningar

 

 

 

 

 

Korsnäs den 19.5.2017

 

HÅKAN WESTER

Håkan Wester

Ordförande