Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 26.11.2018

 

KOMMUNSTYRELSEN  i KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 26.11.2018

 

KST § 231           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 232           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 233           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 234           EKONOMI, Budgetändring 2018, personalkostnader

KST § 235           EKONOMI, Bidragsansökningar inför år 2019

KST § 236           EKONOMI, Korsnäs kommuns stipendiefonds utdelning, HT 2018

KST § 237           EKONOMI, Silverberg AC:s stipendiefonds utdelning HT- 2018

KST § 238           EKONOMI, Sponsorering av reklamskylt, Korsnäs fotbollsförening r.f.

KST § 239           EKONOMI, Anhållan om kommunalt bidrag, Edsviksjöns Allaktivitetsförening r.f.

KST § 240           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Begäran om utlåtande över Storkyro kommuns anhållan om att byta landskap

KST § 241           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Julgåva 2018

KST § 242           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 243           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018

KST § 244           EKONOMI, Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021