Kungörelse: protokoll från Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens möte 16.10.

Protokollet från Biblioteks-, kultur- och fritidssektionens sammanträde 16.10. finns till påseende i

biblioteket och protokollet finns att läsa på kommunens webbsida.