Kungörelse: Protokoll från bildningsnämndens möte 10.5.2017

BILDNINGSNÄMNDEN  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde 10.5.2017

BILDN § 21        BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 22        BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 23        BARNOMSORG, Plan för småbarnspedagogik

BILDN § 24        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Anställande/ placering av skolgångsbiträden läsåret 2017-2018

BILDN § 25        BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om skoluppskov

BILDN § 26        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Val av timlärare till Korsnäs kby skola

BILDN § 27        PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Val av klasslärare