Kungörelse: Protokoll från bildningsnämndens möte 29.1.2019

BILDNINGSNÄMNDEN  i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde 29.1.2019

 

BILDN § 1          BILDNINGSVÄSENDET, Sammanträdets laglighet och beslutförhet samt godkännande av föredragningslista

BILDN § 2          BILDNINGSVÄSENDET, Val av protokolljusterare

BILDN § 3          BARNOMSORG, Verksamhetsberättelse 2018

BILDN § 4          BARNOMSORG, Val av lärare småbarnspedagogik

BILDN § 5          BARNOMSORG, Val av lärare småbarnspedagogik

BILDN § 6          BARNOMSORG, Delgivningsärenden

BILDN § 7          BILDNINGSVÄSENDET, Verksamhetsberättelse 2018 Skolväsendet

BILDN § 8          BILDNINGSVÄSENDET, Dispositionsplan 2019

BILDN § 9          BILDNINGSVÄSENDET, Undervisningstimmar 2019-2020

BILDN § 10        BILDNINGSVÄSENDET, Specialundervisningstimmar 2019-2020

BILDN § 11        BILDNINGSVÄSENDET, Anhållan om uppsägning