Kungörelse: Protokoll från Centralvalnämndens möte 09.04.2019

Centralvalnämnden  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 9.4.2019

 

CVALN § 8        ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 9        ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 10      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 11      VAL, Riksdagsval 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar

CVALN § 12      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019