Kungörelse: Protokoll från Centralvalnämndens möte 12.04.2019

 

Centralvalnämnden  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 12.4.2019

 

CVALN § 13      ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 14      ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 15      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 16      VAL, Riksdagsval 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar

CVALN § 17      VAL, Riksdagsval 2019 – material till valnämnderna

CVALN § 18      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019