Kungörelse: Protokoll från Centralvalnämndens möte 21.5.2019

CENTRALVALNÄMNDEN I KORSNÄS

Protokoll fört vid sammanträde 21.5.2019

CVALN § 19 ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet
CVALN § 20 ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering
CVALN § 21 ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan
CVALN § 22 VAL, EU-val 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar
CVALN § 23 ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019