Kungörelse: Protokoll från Centralvalnämndens möte 24.5.2019

CENTRALVALNÄMNDEN  i KORSNÄS

 

Protokoll fört vid sammanträde 24.5.2019

 

CVALN § 24      ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 25      ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 26      ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 27      VAL, EU-val 2019 – granskning av förhandsröstningshandlingar

CVALN § 28      VAL, EU-val 2019 – material till valnämnderna

CVALN § 29      ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019