Kungörelse: Protokoll från centralvalnämndens möte 5.2.2019  

 

Protokoll fört vid sammanträde 5.2.2019

CVALN § 1        ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

CVALN § 2        ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

CVALN § 3        ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

CVALN § 4        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, kungörelser

CVALN § 5        VAL, Riksdags- samt EU-val 2019, förhandsröstningens öppethållning samt personal

CVALN § 6        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, små röstningsområden

CVALN § 7        VAL, Riksdags- och EU-val 2019, preliminär mötestidtabell