Kungörelse; Protokoll från kommunstyrelsens möte 06.11.2017

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 6.11.2017

KST § 276           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 277           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 278           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 279           EKONOMI, Inkomstskatteprocenten 2018

KST § 280           EKONOMI, Fastighetsskatteprocentsatserna 2018

KST § 281           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Semesterpenning i ledig tid år 2018

KST § 282           PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Motionsverksamhet 2018

KST § 283           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av förbundsdelegation för Finlands Kommunförbund

KST § 284           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Granskning av fullmäktiges protokoll

KST § 285           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017

KST § 286           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2017

KST § 287           FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Avtal med SÖU r.f. och Sidwill ab om ungdoms- och fritidsverkamheten i Korsnäs.