Kungörelse; Protokoll från kommunstyrelsens möte 08.05.2017

 

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 8.5.2017

 

KST § 89             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 90             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 91             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 92             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om klarhet i allaktivitetshallsfrågan

KST § 93             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Korsnäs Värme Ab, värmeavtal till kommungården m.fl.

KST § 94             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, E-mötesförfarandet vid byte av mandatperiod

KST § 95             EKONOMI, Bs Ab Korsbäcken, Bs Ab Strömsbo och Bs Ab Skolgärdet, sänkning av hyra

KST § 96             EKONOMI, Fd Korsnäs kurscenter, fastställande av hyra för kontorsutrymmen och hallutrymmen

KST § 97             PERSONALFRÅGOR, Vattenverksskötaren och timanställda på fältet, godkännande av befattningsbeskrivningar

KST § 98             PERSONALFRÅGOR, Budgetanslag för extra lönejusteringspott 2017

KST § 99             TEKNISKA VÄSENDET, Köp, del av läg. Riback 14:25 i Korsnäs kyrkby

KST § 100           TEKNISKA VÄSENDET, Molpe Saluhall, försäljning till Fastighets Ab Molpe strömmen

KST § 101           TEKNISKA VÄSENDET, Avlopp Norra Harrström

KST § 102           TEKNISKA VÄSENDET, Lärknäs/Annahemmet, åtgärdande av inomhusluftsproblem

KST § 103           MILJÖVÅRDSVÄSENDET, Undantagslov, lägenheten 280-404-12-156, Peter Hofman och Hanna Östman

KST § 104           MILJÖVÅRDSVÄSENDET, Undantagslov på lägenheten Nygårdas 10:142 i Molpe, Martin och Cenita Nygårdas

KST § 105           ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2017

KST § 106           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2017

KST § 107           NÄRINGSLIV OCH TURISM, Projektplan för projektet Möjligheternas Korsnäs

KST § 108           EKONOMI, Silverbergs stipendiefonds utdelning VT 2017

KST § 109           EKONOMI, Korsnäs kommuns stipendiefonds utdelning VT 2017