Kungörelse: Protokoll från kommunstyrelsens möte 26.3.2018

KOMMUNSTYRELSEN  i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 26.3.2018

KST § 70             ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

KST § 71             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

KST § 72             ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

KST § 73             PERSONAL- OCH LÖNEFRÅGOR, Kommunkansliets semesterstängning sommaren 2018

KST § 74             EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2017, Korsnäs kommun

KST § 75             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om att kommunen bör vara ägare till de byggnader som berör simstranden i Molpe

KST § 76             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Motion om att utlysa Korsnäs kommun till en ”Minnesvänlig kommun”

KST § 77             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Framställning om heders- och utmärkelsetecken

KST § 78             FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Socialombudsmannens utredning för år 2017

KST § 79             ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2018

KST § 80             ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokollförteckning 2018