Kungörelse: Protokoll från revisionsnämndens möte 18.1.2018

REVISIONSNÄMNDEN i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde 18.1.2018

REVN § 1           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

REVN § 2           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

REVN § 3           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

REVN § 4           REVISION, Utvärdering av kommunens dotterbolags verksamhet

REVN § 5           REVISION, Utvärdering tekniska väsendets verksamhet

REVN § 6           REVISION, Uppföljning av protokoll 2017

REVN § 7           REVISION, Delgivningar 2018