Kungörelse: Protokoll från revisionsnämndens möte 19.4.2017

REVISIONSNÄMNDEN i Korsnäs

 

Protokoll fört vid sammanträde 19.4.2017

 

REVN § 9           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

REVN § 10         ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

REVN § 11         ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

REVN § 12         EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2016, Korsnäs kommun

REVN § 13         REVISION, Delgivningar 2017

REVN § 14         REVISION, Utvärderingsberättelse 2016

REVN § 15         FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionssamfund för åren 2017-2018