Kungörelse: Revisionsnämndens protokoll 11.4.2019

Kungörelse/Kallelse

 

Revisionsnämnden i Korsnäs kallas härmed till sammanträde som inleds på Korsnäs Hälsogård ( Norrbyvägen 9, kl. 14.00) och hålls därefter i Kommungårdens sessionssal i  Korsnäs kyrkby torsdagen 11.4.2019 kl. 14.00  för att behandla följande ärenden:

 

REVN § 7           ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

REVN § 8           ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

REVN § 9           ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

REVN § 10         REVISION, Utvärdering Korsnäs Hälsogårds verksamhet

REVN § 11         EKONOMI, Bokslut och verksamhetsberättelse 2018, Korsnäs kommun

REVN § 12         REVISION, Förtroendevaldas och ledande tjänsteinnehavares redogörelse för bindningar 2019

REVN § 13         ALLMÄN FÖRVALTNING, Delgivningar 2019

REVN § 14         REVISION, Uppföljning av protokoll 2018

REVN § 15         REVISION, Utvärderingsberättelse 2018

REVN § 16         FÖRVALTNINGSÄRENDEN, Val av revisionssamfund för åren 2019-

 

Protokollet hålls till allmänt påseende 6.5.2019 på kommunkansliet i Korsnäs under kanslitid.

 

Korsnäs 3.4.2019

 

Roger Bergström

Revisionsnämndens ordförande