Kungörelse; Revisionsnämndens protokoll 8.5.2018

 

REVISIONSNÄMNDEN i Korsnäs

Protokoll fört vid sammanträde 8.5.2018

 

REVN § 16         ALLMÄN FÖRVALTNING, Sammanträdets laglighet och beslutförhet

REVN § 17         ALLMÄN FÖRVALTNING, Protokolljustering

REVN § 18         ALLMÄN FÖRVALTNING, Godkännande av föredragningslistan

REVN § 19         REVISION, Uppföljning av protokoll 2017

REVN § 20         REVISION, Revisionsrapport

REVN § 21         REVISION, Godkänna bokslut 2017 och bevilja ansvarsfrihet

REVN § 22         REVISION, Utvärderingsberättelse 2017