Kuulutus; Kunnanhallituksen kokous pöytäkirja 17.9.2018

KORSNÄSIN KUNNANHALLITUS

Pöytäkirja 17.9.2018

KH § 157 YLEISHALLINTO, Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
KH § 158 YLEISHALLINTO, Pöytäkirjantarkastus
KH § 159 YLEISHALLINTO, Esityslistan hyväksyminen
KH § 160 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Kunnankanslian lomasulkemiset vuodenvaihteessa 2018/2019
KH § 161 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Pääkirjanpitäjän palkkaaminen
KH § 162 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAKYSYMYKSET, Toimenkuva ja lärknäsin-annahemmetin johtajan viran auki julistaminen
KH § 163 HALLINTOASIAT, Lausunto maanteiden ja rautateiden runkoverkkoa koskevasta asetuksesta ja niiden palvelutasosta
KH § 164 HALLINTOASIAT, Informaatio maakunta- sekä sosiaali- jaterveydenhuollon uudistuksesta pohjanmaalla
KH § 165 HALLINTOASIAT, Korsnäsin kunnan informaatio-, markkinointi- ja kommunikaatiostrategian päivitys
KH § 166 TALOUS, Korsnäsin kunnan konserniohjeet
KH § 167 TALOUS, Välitilinpäätös 31.8.2018 sekä ennuste 2018
KH § 168 TALOUS, Talousarvio ja taloussuunnitelma 2019-2021 länsirannikon valvontalautakunta, lausunto
KH § 169 TALOUS, Tuottovaatimus kunnan vesipalvelutoimesta 2019
KH § 170 TALOUS, Tonttihinnat 2019
KH § 171 TALOUS, Jätevesimaksut vuonna 2019
KH § 172 TALOUS, Vesimaksut vuonna 2019
KH § 173 TALOUS, Betonihalli, lisämääräraha katon vaihtoa varten
KH § 174 TALOUS, Venepaikkavuokrat vuonna 2019
KH § 175 TALOUS, Moottori- lohkolämmitinmaksut vuosina 2018-2019
KH § 176 TALOUS, Avustusanomus, KoFF
KH § 177 TEKNINEN TOIMI, Korsnäsin rantayleiskaavan muuttaminen, kaavaehdotuksen asettaminen nähtäväksi, Tor ja Stina Vestberg
KH § 178 TEKNINEN TOIMI, Starörenin asemakaava, muutosanomus
KH § 179 TEKNINEN TOIMI, Vaasan seudun jätepoliittinen ohjelma
KH § 180 TEKNINEN TOIMI, Korsnäsin kirkonkylän asemakaava, saapuneista lausunnoista ja huomautuksista annettavat vastineet
KH § 181 YLEISHALLINTO, Tiedoksiannot 2018
KH § 182 YLEISHALLINTO, Pöytäkirjaluettelo 2018